Konkursy

Aktualne konkursy

"Zostań Owidiuszem"

W związku z dwutysięczną rocznicą śmierci Owidiusza Instytut Filologii Klasycznej przygotowuje cykl wydarzeń jubileuszowych.

W ramach planowanych obchodów jubileuszowych uczniom wielkopolskich szkół ponadpodstawowych (gimnazjów i liceów) pragniemy zaproponować udział w konkursie literackim zatytułowanym:

Zostań Owidiuszem

Istotą konkursu jest twórcze współzawodnictwo  (emulacja) z jednym z największych i najpoczytniejszych poetów antycznych. Proponujemy więc zabawę w dokończenie, a raczej dopełnienie Owidiuszowego dzieła Heroidy. To cykl fikcyjnych listów pisanych jakby przez mitologiczne bohaterki (heroiny) do ukochanych, którzy je z różnych względów porzucili. W pierwszej części Heroid poeta umieścił tylko pojedyncze listy kobiet, natomiast w drugiej pojawiają się pary listów, czyli korespondencja pomiędzy bohaterami mitów a ich wybrankami. Zapraszając do wzięcia udziału w konkursie, proponujemy stworzenie listu na wzór Owidiusza. Uczestnicy mają do wyboru napisanie odpowiedziHeraklesana list Dejaniry, kierującej słowa do niewiernego męża (List dziewiąty) lub Tezeusza na listAriadny, porzuconej przez ateńskiego bohatera (List dziesiąty). Układając listowną odpowiedź herosa należy pamiętać, by:

- zachować cechy formalne (zwroty, schematy, układ treści itp.) gatunku, jakim jest list antyczny;

- skorzystać z "biografii mitologicznej" bohaterów, tzn. odwoływać się do faktów z ich życia znanych nam z mitologii;

- naśladować styl i atmosferę całego zbioru.

Z uwagi na nikłą znajomość łaciny wśród młodzieży szkolnej organizatorzy przyjmują, że dla uczestników konkursu źródłem poznania Owidiusza będzie przekład prozatorski pióra Wandy

Markowskiej (Owidiusz, Heroidy, przeł. W. Markowska, Kraków 1986, Wydawnictwo Literackie – sugeruje się lekturę całego zbioru).

Ponadto organizatorzy zalecają, by przed przystąpieniem do konkursu uczestnicyzapoznali się z różnymi wersjami wybranego mitu w powszechnie dostępnych opracowaniach mitologii (np. J. Parandowskiego, Z. Kubiaka, K. Marciniak, W. Markowskiej, P. Grimala lub innych) oraz przeczytali :

1. Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław – Warszawa – Kraków 1995 (lub inne wydanie), BNII 76, ks. IX 9-272 (przy wyborze listu Dejaniry);

2. Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław – Warszawa – Kraków 1995 (lub inne wydanie), BNII 76, ks. VIII 170-182 (przy wyborze listu Ariadny);

3. Mit–człowiek–literatura, red. S. Stabryła, Warszawa 1992, PWN, rozdz. Tezeusz i Ariadna

(L. Press), str. 79-103 (przy wyborze listu Ariadny);

4. Antologia listu antycznego, oprac. J. Schnayder, Wrocław – Kraków 1959 (lub inne wydanie), BN II 117, wstęp, str. III-LXVI;


Teksty należy opatrzyć godłem. W zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem i dopiętej do pracy, trzeba podać swoje dane (imię, nazwisko, adres i telefon autora). Prace proszę nadsyłać do końca stycznia 2018 r. na adres:

Instytut Filologii Klasycznej UAM

ul. Fredry 10

61 – 701 Poznań

z dopiskiem na kopercie: „Zostań Owidiuszem”

 

 

„SŁOWIAŃSKIE RECYTACJE”

Zapraszamy chętnych wielbicieli poezji tworzonej w językach słowiańskich do udziału w VII Konkursie Recytatorskim Poezji Słowiańskiej „SŁOWIAŃSKIE RECYTACJE”.

Naszą inicjatywą chcemy zaprezentować piękno i bogactwo poezji tworzonej w językach słowiańskich. Mamy przyjemność już siódmy raz zaprosić Państwa do udziału w konkursie. Sześć poprzednich edycji Konkursu „SŁOWIAŃSKIE RECYTACJE” okazało się bardzo ciekawymi i inspirującymi wydarzeniami, co zachęciło nas do przygotowania kolejnej edycji.

Regulamin Konkursu „SŁOWIAŃSKIE RECYTACJE” jest dostępny na stronie internetowej Konkursu: http://krsrifs.wordpress.com/ oraz w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM ul. Fredry 10 w Poznaniu. Zgłoszenie uczestnika do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej na adres mailowy Konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań z dopiskiem „SŁOWIAŃSKIE RECYTACJE 2017” do dnia 30 października 2017 r.

 

 


Temat przewodni: Juliusza M. intrygi nie tylko kryminalne

REGULAMIN KONKURSU

Czytaj więcej: Regulamin IV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Filmie