Aktualne konkursy

prete

 

"Zostań Owidiuszem"

W związku z dwutysięczną rocznicą śmierci Owidiusza Instytut Filologii Klasycznej przygotowuje cykl wydarzeń jubileuszowych.

W ramach planowanych obchodów jubileuszowych uczniom wielkopolskich szkół ponadpodstawowych (gimnazjów i liceów) pragniemy zaproponować udział w konkursie literackim zatytułowanym:

Zostań Owidiuszem

Istotą konkursu jest twórcze współzawodnictwo  (emulacja) z jednym z największych i najpoczytniejszych poetów antycznych. Proponujemy więc zabawę w dokończenie, a raczej dopełnienie Owidiuszowego dzieła Heroidy. To cykl fikcyjnych listów pisanych jakby przez mitologiczne bohaterki (heroiny) do ukochanych, którzy je z różnych względów porzucili. W pierwszej części Heroid poeta umieścił tylko pojedyncze listy kobiet, natomiast w drugiej pojawiają się pary listów, czyli korespondencja pomiędzy bohaterami mitów a ich wybrankami. Zapraszając do wzięcia udziału w konkursie, proponujemy stworzenie listu na wzór Owidiusza. Uczestnicy mają do wyboru napisanie odpowiedziHeraklesana list Dejaniry, kierującej słowa do niewiernego męża (List dziewiąty) lub Tezeusza na listAriadny, porzuconej przez ateńskiego bohatera (List dziesiąty). Układając listowną odpowiedź herosa należy pamiętać, by:

- zachować cechy formalne (zwroty, schematy, układ treści itp.) gatunku, jakim jest list antyczny;

- skorzystać z "biografii mitologicznej" bohaterów, tzn. odwoływać się do faktów z ich życia znanych nam z mitologii;

- naśladować styl i atmosferę całego zbioru.

Z uwagi na nikłą znajomość łaciny wśród młodzieży szkolnej organizatorzy przyjmują, że dla uczestników konkursu źródłem poznania Owidiusza będzie przekład prozatorski pióra Wandy

Markowskiej (Owidiusz, Heroidy, przeł. W. Markowska, Kraków 1986, Wydawnictwo Literackie – sugeruje się lekturę całego zbioru).

Ponadto organizatorzy zalecają, by przed przystąpieniem do konkursu uczestnicyzapoznali się z różnymi wersjami wybranego mitu w powszechnie dostępnych opracowaniach mitologii (np. J. Parandowskiego, Z. Kubiaka, K. Marciniak, W. Markowskiej, P. Grimala lub innych) oraz przeczytali :

1. Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław – Warszawa – Kraków 1995 (lub inne wydanie), BNII 76, ks. IX 9-272 (przy wyborze listu Dejaniry);

2. Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław – Warszawa – Kraków 1995 (lub inne wydanie), BNII 76, ks. VIII 170-182 (przy wyborze listu Ariadny);

3. Mit–człowiek–literatura, red. S. Stabryła, Warszawa 1992, PWN, rozdz. Tezeusz i Ariadna

(L. Press), str. 79-103 (przy wyborze listu Ariadny);

4. Antologia listu antycznego, oprac. J. Schnayder, Wrocław – Kraków 1959 (lub inne wydanie), BN II 117, wstęp, str. III-LXVI;


Teksty należy opatrzyć godłem. W zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem i dopiętej do pracy, trzeba podać swoje dane (imię, nazwisko, adres i telefon autora). Prace proszę nadsyłać do końca stycznia 2018 r. na adres:

Instytut Filologii Klasycznej UAM

ul. Fredry 10

61 – 701 Poznań

z dopiskiem na kopercie: „Zostań Owidiuszem”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w V Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Językach Obcych, organizowanym przez I LO w Gnieźnie. 

 

REGULAMIN

Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Językach Obcych

Postanowienia ogólne

1.1.Cel

- doskonalenie praktycznych umiejętności stosowania języka obcego

- propagowanie literatury obcojęzycznej

- interpretowanie tekstów oryginalnych

- obycie sceniczne

             1.2.   Organizatorzy    

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

           2.1. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do wszystkich nauczycieli języków obcych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi w dniu konkursu.

           2.2. Zasady prezentacji

Grupa (grupy) przygotowują prezentacje w wybranym (wybranych) języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański). Prezentacja musi obejmować jedną lub kilka z niżej wymienionych form: scenka, monolog, fragment sztuki, recytacja.

Do w/w form może być dołączona oprawa muzyczna, elementy scenografii.

Szkoły deklarują swój udział w przeglądzie poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Jedna szkoła może być reprezentowana przez maksymalnie 3 grupy. Czas prezentacji jednej grupy nie może przekroczyć 15 min.

Formuła konkursowa będzie zachowana tylko i wyłącznie przy zgłoszeniu udziału przynajmniej pięciu grup. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń będzie możliwość zaprezentowania grup w ramach przeglądu. Uczestnikom i opiekunom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy udziału i podziękowania.

2.3. Kryteria oceny- walory artystyczne

- scenografia, kostiumy

- gra aktorska

- umiejętności językowe: poprawność i płynność wymowy

W każdym kryterium Jury może przyznać maksymalnie 5 punktów. Punkty z wszystkich kryteriów są sumowane, a o zwycięstwie decyduje największa liczba uzyskanych punktów.
W skład komisji wchodzą nauczyciele, uczący wszystkich prezentowanych języków wraz
z wieloletnim opiekunem teatru szkolnego oraz przedstawiciel uczniów z każdej szkoły biorącej udział w konkursie. W związku z tym prosimy opiekuna grupy o wyznaczenie takiej osoby.

- termin przeglądu – 14.03.2018 r.

    • - termin zgłoszeń szkół (przesłanie wypełnionego formularza) – 28.02.2018 r.
    • - szczegółowy harmonogram konkursu zostanie przesłany koordynatorom do 09.03.2018 r.

             2.5. Kontakt        Sekretariat I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie      tel. 61 426 46 45, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.