Aktualne konkursy

 

"Zostań Owidiuszem"

W związku z dwutysięczną rocznicą śmierci Owidiusza Instytut Filologii Klasycznej przygotowuje cykl wydarzeń jubileuszowych.

W ramach planowanych obchodów jubileuszowych uczniom wielkopolskich szkół ponadpodstawowych (gimnazjów i liceów) pragniemy zaproponować udział w konkursie literackim zatytułowanym:

Zostań Owidiuszem

Istotą konkursu jest twórcze współzawodnictwo  (emulacja) z jednym z największych i najpoczytniejszych poetów antycznych. Proponujemy więc zabawę w dokończenie, a raczej dopełnienie Owidiuszowego dzieła Heroidy. To cykl fikcyjnych listów pisanych jakby przez mitologiczne bohaterki (heroiny) do ukochanych, którzy je z różnych względów porzucili. W pierwszej części Heroid poeta umieścił tylko pojedyncze listy kobiet, natomiast w drugiej pojawiają się pary listów, czyli korespondencja pomiędzy bohaterami mitów a ich wybrankami. Zapraszając do wzięcia udziału w konkursie, proponujemy stworzenie listu na wzór Owidiusza. Uczestnicy mają do wyboru napisanie odpowiedziHeraklesana list Dejaniry, kierującej słowa do niewiernego męża (List dziewiąty) lub Tezeusza na listAriadny, porzuconej przez ateńskiego bohatera (List dziesiąty). Układając listowną odpowiedź herosa należy pamiętać, by:

- zachować cechy formalne (zwroty, schematy, układ treści itp.) gatunku, jakim jest list antyczny;

- skorzystać z "biografii mitologicznej" bohaterów, tzn. odwoływać się do faktów z ich życia znanych nam z mitologii;

- naśladować styl i atmosferę całego zbioru.

Z uwagi na nikłą znajomość łaciny wśród młodzieży szkolnej organizatorzy przyjmują, że dla uczestników konkursu źródłem poznania Owidiusza będzie przekład prozatorski pióra Wandy

Markowskiej (Owidiusz, Heroidy, przeł. W. Markowska, Kraków 1986, Wydawnictwo Literackie – sugeruje się lekturę całego zbioru).

Ponadto organizatorzy zalecają, by przed przystąpieniem do konkursu uczestnicyzapoznali się z różnymi wersjami wybranego mitu w powszechnie dostępnych opracowaniach mitologii (np. J. Parandowskiego, Z. Kubiaka, K. Marciniak, W. Markowskiej, P. Grimala lub innych) oraz przeczytali :

1. Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław – Warszawa – Kraków 1995 (lub inne wydanie), BNII 76, ks. IX 9-272 (przy wyborze listu Dejaniry);

2. Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław – Warszawa – Kraków 1995 (lub inne wydanie), BNII 76, ks. VIII 170-182 (przy wyborze listu Ariadny);

3. Mit–człowiek–literatura, red. S. Stabryła, Warszawa 1992, PWN, rozdz. Tezeusz i Ariadna

(L. Press), str. 79-103 (przy wyborze listu Ariadny);

4. Antologia listu antycznego, oprac. J. Schnayder, Wrocław – Kraków 1959 (lub inne wydanie), BN II 117, wstęp, str. III-LXVI;


Teksty należy opatrzyć godłem. W zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem i dopiętej do pracy, trzeba podać swoje dane (imię, nazwisko, adres i telefon autora). Prace proszę nadsyłać do końca stycznia 2018 r. na adres:

Instytut Filologii Klasycznej UAM

ul. Fredry 10

61 – 701 Poznań

z dopiskiem na kopercie: „Zostań Owidiuszem”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin IV Turnieju czytelniczego

Turniej odbędzie się w piątek, 24 listopada 2017r.  od godz. 8.00 w sali 26.

 

 

 1. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas 1- 3 liceum ogólnokształcącego.
 2. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do polonistów lub do p. prof. Hanny Żuchlińskiej.
 3. Uczniowie uczestniczą w zmaganiach konkursowych indywidualnie.
 4. W razie zgłoszenia dużej liczby chętnych przeprowadzane są eliminacje, które wyłonią dziesięciu najlepszych uczniów.
 5. Uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące książek o różnej problematyce i tematyce.
 6. Pytania pogrupowane są w 5 kategorii: bohaterowie literaccy, cytaty, tytuły, okładki, skojarzenia
 7. W jury konkursu zasiadają nauczyciele poloniści oraz organizatorzy.
 8. Konkurs składa się z 5 rund. W każdej z nich uczestnicy odpowiadają na 2 wylosowane przez siebie pytania z danej kategorii.
  Za prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymują maksymalnie po 2 punkty.
 9. Punkty ze wszystkich rund sumują się.
 10. Do ostatniej rundy przechodzi troje uczniów z największą liczbą punktów. W tej rundzie każdy z nich odpowiada na trzy pytania z trzech różnych, wybranych przez siebie kategorii.
 11. Zwycięża uczeń, który zdobył największą ilość punktów.
 12. Finaliści otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   WIELKOPOLSKI KONKURS MONODRAMU

       Chochoły 2017

       REGULAMIN

Konkurs Monodramu „Chochoły 2017” ma na celu prezentację młodych talentów aktorskich z województwa wielkopolskiego, ma inspirować dalszą kreatywność amatora teatru, kształtować warsztat interpretacji słowa i służyć wymianie doświadczeń artystycznych – w ramach warsztatu „Studio Talentu” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu.

Odbywa się dnia 15 grudnia 2017 od godz. 17 do 21.

Impreza adresowana jest do młodzieży w wieku licealnym i gimnazjalnym oraz młodzieży pomaturalnej, uczącej się - tworzącej w zespołach teatru amatorskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Podstawowym warunkiem prezentacji jest jednoosobowe wykonanie aktorskie tekstu dramatycznego bądź jego spójnego fragmentu (może być fragment prozy).

Czas trwania monodramu nie może przekroczyć 10 minut.

Czas montażu i demontażu scenografii powinien razem zawęzić się do 5 minut – proszę jednocześnie dokładnie określić warunki przestrzenne oraz wymogi techniczne.

Zgłoszenia według wzoru załączonej karty prosimy słać do 8 grudnia 2017 na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty przejazdów pokrywają uczestnicy i opiekunowie lub też instytucje delegujące.

Instytucje delegujące zobowiązane są do opieki nad nieletnimi uczestnikami imprezy podczas podróży i w trakcie Konkursu.

Powołane Jury oceniać będzie w odrębnych kategoriach wiekowych::

- wybór tekstu

- interpretację aktorską

- kulturę słowa (prośba o nieużywanie wulgaryzmów)

- ogólne wrażenie artystyczne

Przyznane zostanie jedna nagroda Grand Prix dla najciekawszego przedstawienia.

Dodatkową nagrodą jest możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez poznańskich artystów teatru.